• Pressure gauge 2.5" 0-0.7 MPa เกลียวสแตนเลสออกล่าง 1/4"
  1,575.00 ฿
  2,250.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-16 MPa เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  980.00 ฿
  1,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-6 MPa เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  980.00 ฿
  1,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-700 kg เกลียวทองเหลืองออกล่าง 3/8"
  1,960.00 ฿
  2,800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 4" 0-0.2 Mpa เกลียวทองเหลืองออกล่าง 3/8"
  1,960.00 ฿
  2,800.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-700 kg เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  980.00 ฿
  1,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-400 kg เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  980.00 ฿
  1,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-250 kg เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  980.00 ฿
  1,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Pressure gauge 2.5" 0-10 Mpa เกลียวทองเหลืองออกล่าง 1/4"
  980.00 ฿
  1,400.00 ฿  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 94,866